Хіміотерапевтичне відділення з денним перебуванням було створено у 2016 році на базі лікарні КНП «КМКЛ №2» для лікування онкологічної патології жителям лівого берега міста Києва.  Відділення розраховано на 50 ліжок.   Особливістю відділення є можливість проведення лікування (в залежності від загального стану пацієнта, необхідної схеми лікування та побажань пацієнта) в умовах денного перебування пацієнта в стаціонарі.

Основні завдання хіміотерапевтичного відділення:

  1. Консультативна та лікувальна допомога хворим на злоякісні новоутворення різних локалізацій відповідно до показань та згідно стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих.
  2. Оцінка ефективності хіміотерапевтичного лікування.
  3. Методична допомога та контроль за проведенням хіміотерапії.
  4. Виконання малих хірургічних втручань : плевральних пункцій, парацентезу, інших маніпуляцій.
  5. Профілактика та лікування ускладнень, що виникли під час хіміотерапії.
  6. Для лікування онкологічної патології у відділенні використовуються сучасні схеми лікування згідно протоколів ESMO і NCCN.
  7. Систематичне підвищення професійного рівня лікарів-онкологів з проблем протипухлинної терапії.

Хіміотерапія є одним із основних та ефективних методів лікування злоякісних новоутворень. В хіміотерапевтичному відділенні з денним перебуванням проводяться всі види сучасного цитостатичного медикаментозного лікування онкологічних хворих: неоад’ювантна, ад’ювантна,  паліативна, іммуно-, гормоно-, таргетна терапія з використанням різних шляхів введення лікарських препаратів та введення хіміопрепаратів за допомогою інфузоматів та інфузійних помп. Завдяки використанню сучасних  методик медикаментозного супроводу,  важкі токсичні прояви і ускладнення поліхіміотерапії  мінімізовані.

У відділенні працюють 3 лікарі, 4 медичних сестер, 3 молодших медичних сестер.

Завідувач відділення Созонюк Лілія Іванівна , лікар-онколог вищої категорії, член Європейського товариства медичних онкологів.

Стаж роботи за фахом 32 роки.

Відвідує міжнародні симпозіуми та конференції, приймає участь в українських конференціях. Володіє сучасними методами проведення хіміотерапевтичного лікування, згідно міжнародних рекомандацій та локальних протоколів. Володіє сучасними методами проведення реабілітації після проведеного, хіміотерапевтичного лікування.

Приймала участь у розробці локальних протоколів.

Бутенко Костянтин Анатолійович – лікар-онколог першої категорії .

Стаж роботи за фахом 32 роки.

Приймає участь у симпозіумах та конференціях. Володіє сучасними методами проведення хіміотерапевтичного лікування, згідно міжнародних рекомендацій та локальних протоколів.

Приймав участь у розробці локальних протоколів.

Пічкур Анна Олегівна – лікар-онколог.

Стаж роботи за фахом 1 рік.

Приймає участь у конференціях та симпозіумах. Володіє сучасними методами проведення хіміотерапевтичного лікування, згідно міжнародних рекомендацій та локальних протоколів.

Телефон для довідок:  (044) 292-71-43