Завдання виїзної бригади

  • Здійснення оцінки стану та визначення медичних потреб Пацієнта.
  • Забезпечення максимально досяжної якості життя Пацієнта шляхом своєчасної діагностики больового синдрому та симптомів розладів життєдіяльності, їх адекватного контролю і кваліфікованого лікування та запобігання страждань усіма доступними методами паліативної допомоги.
  • Надання паліативної допомоги Пацієнту в місці його проживання (перебування) згідно Порядку надання паліативної допомоги.
  • Організація соціально-психологічної допомоги та медико-психологічної реабілітації членам родини Пацієнта на період його хвороби та після втрати.
  • Забезпечення взаємозв’язку та наступності лікування з іншими лікувально-профілактичними закладами.
  • Організація консультативної допомоги медичним працівникам, які здійснюють первинну паліативну допомогу, з питань адекватного знеболення, симптоматичного лікування, медико-психологічної реабілітації та інших видів паліативної допомоги.
  • Навчання членів родин (опікунів, осіб, що забезпечують догляд) Пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.
  • Своєчасне діагностування ускладнень або загострень основного та супутніх захворювань, надання екстреної допомоги Пацієнту у разі невідкладних станів.
  • Взаємодія і координація дій з установами соціального захисту, лікувально-профілактичними закладами, іншими установами, громадськими організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань медико-соціальної допомоги Пацієнту.
  • Постійний моніторинг ефективності надання медико-соціальної допомоги Пацієнту вдома.

Підставою для надання мобільної паліативної допомоги є наявність електронного направлення.

Телефон для виклику виїзної бригади з надання паліативної допомоги: (044) 292-31-51