Фізична безбар’єрність

Усі будівлі закладу доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану (обладнані пандусами, кнопками виклику персоналу та інш.).

 

Інформаційна безбар’єрність

Для пацієнтів та відвідувачів з порушеннями слуху наявна можливість комунікації за допомогою цілодобової системи відеозв’язку з перекладачем жестової мови “Сервіс УТОГ”.  Натисніть сюди, щоб скористатись – “Сервіс УТОГ”

 

Суспільна та громадянська безбар’єрність

В КНП «КМКЛ №2» забезпечені рівні можливості для участі в житті громад та держави для різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку, тих, хто не володіє українською мовою тощо.

 

Освітня безбар’єрність

Освітня безбар’єрність закладу охорони здоров’я – це відсутність бар’єрів, які ускладнюють або унеможливлюють доступ до інформації та знань про здоров’я та медичну допомогу для різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку, тих, хто не володіє українською мовою тощо.

Економічна безбар’єрність

Економічна безбар’єрність закладу охорони здоров’я – це відсутність бар’єрів, які ускладнюють або унеможливлюють доступ до медичних послуг для різних груп населення, зокрема осіб з низьким рівнем доходу, людей, які проживають у сільській місцевості тощо.

Забезпечено доступ до медичних послуг всім верствам населення

 

Нормативно-правова база України стосовно безбар’єрності

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №533/2020 Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування

ДБН «Інклюзивність будівель та споруд»